ZKZC-1
ZKZC-2
ZKZC-3
Gaz hasaplaýjy klapan

Gaz hasaplaýjy klapan

Gaz turbageçirijisi

Gaz turbageçirijisi

Ygtybarly önüm

Ygtybarly önüm

Garnituralar

Garnituralar

näme üçin bizi saýlamaly?

biz hakda

Chengdu Zhicheng Technology Co., Ltd.

20 ýyldan gowrak wagt bäri gazy akylly dolandyrmakda gözleg we gözleg işleriniň çuňňur tejribesini toplap, Çengdu Jicheng Technology Co., Ltd ähli ugurlarda howpsuzlygyň we ygtybarly gaz ulanylmagyny üpjün etmek üçin uly goşant goşdy.Çözgütleri üpjün etmekde uly tejribe toplap, müşderilere akylly gaz öndürmekde has gowy tejribe almaga kömek edýän ýöriteleşdirilen önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.Jicheng ýokary hilli, howpsuzlyk we durnuklylyk baradaky esasy düşünjeleri bilen ygtybarly we akylly gaz gözegçiligini ösdürmäge bagyşlanýar.

 • ChengduZichengTechnologyCo
 • 20 <sup>+</sup> <span>Y.</span> 20+Y

  Gözleg we gözleg tejribesi

 • 8 <sup>+</sup> <span>M.</span> 8+M

  Ualyllyk önümçilik

 • <span>8/24</span> sag 8/24H

  Çalt jogap

 • 200 <sup>+</sup> 200+

  Hyzmatdaşlar

amaly

 • Gaz üpjünçiligi

  Gaz üpjünçiligi

 • akylsyz ioT

  akylsyz ioT

 • Akylly şäher

  Akylly şäher

 • Gaz howpsuzlygy

  Gaz howpsuzlygy

iň soňky habarlar

Tebigy gaz nireden gelýär?

Tebigy gaz nireden gelýär?

Tebigy gaz adamlaryň gündelik durmuşynda esasy ýangyç bolup durýar, ýöne tebigy gazyň nireden gelýändigini ýa-da şäherlere we öýlere nädip iberilýändigini az adam bilýär.Tebigy gaz çykarylandan soň, iň köp ýaýran ýol suwuklandyrylan tebigy gazy daşamak üçin uzak aralyga turbageçirijileri ýa-da tankerli awtoulaglary ulanmakdyr ...

Tebigy gaz nireden gelýär?

Tebigy gaz adamlaryň gündelik durmuşynda esasy ýangyç bolup durýar, ýöne tebigy gazyň nireden gelýändigini ýa-da şäherlere we öýlere nädip iberilýändigini az adam bilýär.Tebigy gaz çykarylandan soň, iň köp ýaýran ýol suwuklandyrylan tebigy gazy daşamak üçin uzak aralyga turbageçirijileri ýa-da tankerli awtoulaglary ulanmakdyr ...
has köp +

Çengdu Jicheng, Bütindünýä arassa energiýa enjamlary konferensiýasynda

2722-nji awgustdan 29-njy awgust aralygynda Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Deýang şäherinde 2022-nji ýyldaky arassa energiýa enjamlary konferensiýasy geçirildi.Homeurduň we daşary ýurtlaryň köp sanly sergisi iň täze tehnologiýalary we ýadro, ýel, wodorod we tebigy gaz ýaly arassa energiýanyň ulanylyşyny görkezdi.Çengdu Çiç ...
has köp +